We Tech Glock 18C

5.800.000

Chiều dài tổng thể: 188mm

Chiều dài nòng  : 97mm

Magazine: 24 + 1
Chế độ bắn: Semi Auto/  Full Auto
Hop-Up: Tùy chỉnh

[Xem thêm]