We Tech Glock 17

5.700.000

Chiều dài thân :                188mm
Chiều dài nòng :              ~97mm
Magazine :                      24 + 1Rounds(6mm Airsoft BB)
Chế độ bắn :                    Semi
Blowback :                        Có
Hop-Up :                           Adjustable 
Chất Liệu :                        Metal / Polymer
Màu sắc:                          Black

[Xem thêm]