M9A1 KJW 2 mag co2 + gas

6.000.000

rọng lượng   : 1100 gram
Màu sắc: Đen 
Chiều dài: 215mm
Blowback: Có

Chế độ bắn: Semi
Magazine:  24 + 1
FPS:  320-350

[Xem thêm]