BB CYC 0.25 – 3000v

230.000

Gạo CYC

Trọng lượng: 0.25gr / 1 hạt

Kích thước: 6 mm

Túi: 3000 hạt

 

[Xem thêm]